Miljömärkt klädproduktion

Vi vet hur de ser ut och stöter på dem allt oftare. Men vet vi egentligen vad de står för och hur de skiljer sig åt? Läs mer om modebranschens mest vedertagna miljömärkningar här.

Nu för tiden är miljömärkningarna många och det är inte helt ovanligt att företag hittar på olika typer av egna benämningar – allt för att verka så gröna och miljösnälla som möjligt. Många märkningar lever inte upp till en tillräckligt hög standard och flertalet tar inte hänsyn till produktens hela livscykel. Vilket innebär att allt från hur råvaran framställs till hur den fysiska produkten tas om hand eller vad som händer när och hur den kastas tas med i beräkningen. En annan viktig aspekt som ibland är lätt att glömma bort är att alla företag måste ta ett både etiskt och socialt ansvar när det kommer till människorna involverade i framställningsprocessen.

När det kommer till mode är de vanligaste märkningarna GOTS, BCI, Svanen, Bra Miljöval och Oeko-Tex. Vad innebär de egentligen?

GOTS – Global Organic Textile Standard

En internationell märkning för kläder och textil som ställer höga krav på allt från råvara och tillverkningsprocess till arbetsförhållanden. Här tillåts inga bekämpningsmedel av råvaran alls. Enbart produkter som innehåller minst 70% organiska fibrer får lov att certifieras med GOTS märkning.

SVANEN – Nordisk Miljömärkning och Europas motsvarighet EU ECOLABEL

Dessa två märkningarna hänger ihop. Svanen är Nordens ledande miljömärkning och EU Ecolabel (också kallad EU blomman) har i princip motsvarande kriterier för hela Europa. Båda två är oberoende märkningar, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och har en helhetssyn på produktframställningen. Du hittar dem på flera olika produkttyper och inte bara på textil och mode. Svanen ställer bland annat krav på alla växtfibrer ska vara ekologiskt odlade, användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen i tillverkningen är starkt begränsad, och de följer FNs regler kring arbetsvillkor under hela tillverkningskedjan.

BRA MILJÖVAL – Svenska Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har två steg på sin märkning: ”Bra fibrer” innebär att råvaran är ekologisk och ”Bra beredning” innebär strikta krav på bland annat kemikalieanvändning och energiåtgång. Detta är en märkning som finns på både varor och tjänster. Även denna tar hänsyn till hela livscykeln från råvara till och med avfall inkluderat både etiska och sociala aspekter. Specifikt för kläder gäller att all bomull är ekologisk och att syntetfibrer måste innehålla minst 70% återvunnet material.

OEKO–TEX Standard 100 och 1000

Oeko-Tex finns i två olika nivåer, standard 100 och 1000. Det är framförallt standard 1000 du ska hålla utkik efter då den ställer krav på hela produktionskedjan och inkluderar allt från råvara till färdig textil. Här ligger största fokus på kemikalieanvändning, energieffektivisering och arbetsvillkor. Den lägre standarden ställer framförallt krav på och mäter kemikalieinnehållet i de färdiga kläderna. Notera att ingen av graderna kräver ekologiskt odlade råvaror utan fokuserar på att minimera gifthalten i den konsumentklara produkten.

BETTER COTTON INITIATIVE

Detta är en omtvistad märkning som startades framförallt för att göra den globala bomullsproduktionen bättre för de människor som arbetar med den och för den miljö bomullsplantorna växer i. Projektet finansieras av konsumtionsjättar som H&M, IKEA och GAP och är framtaget för att främja utvecklingen av bättre (men inte garanterat ekologisk) bomullsodling. Initiativet går i princip ut på att minska skadliga kemikalier, minska vattenåtgång, bibehålla naturliga miljöer och utbilda och hjälpa bönder i att ställa om till mer hållbar produktion. Att ställa om till ett helt giftfritt odlande är ofta ett för stort och avancerat steg för den enskilde boden men med hjälp från BCI lyckas fler och fler förändra sina odlingsvanor. Värt att tänka på är att den hållbara standarden här är betydligt lägre och går i princip inte att jämföra med till exempel en likvärdig GOTS-märkt vara.

Kaer är ett onlinemagasin som vill uppmuntra till mer genomtänkta vardagsval. Att göra skillnad behöver inte vara svårt – tillsammans skapar vi förändring!