Sex punkter som kan rädda planeten

En flygresa var tredje år och endast tre nya klädesplagg per år. Bland annat. Äntligen har vi fått konkreta förslag på vad som krävs av varje individ för att minska klimatutsläppen.

Den senaste rapporten från FN:s klimatsekretariat IPCC är – shock horror – igen upplyftande läsning. Här kan du läsa en bra sammanfattning av WWF. Känslan av hopplöshet kan på riktigt kännas förlamande. Gör mina futtiga val någon skillnad? Svar JA! Nu finns det dessutom svart på vitt vilka val vi alla bör göra för att det ska göra skillnad. En rapport från forskare på Leeds universitet har nämligen kommit fram till att om människorna i världens rikaste länder (yes Sverige är ett av dem!)  ändrar sin livsstil på sex olika punkter kan det minska världens klimatutsläpp radikalt.

Så vad gör vi då för att dra vårt strå till stacken? Jo, vi ska…

* …köpa max tre nya klädesplagg per år.

* …flyga en kort flygresa på mindre än 1500 kilometer max vart tredje år och en längre flygresa max vart åttonde år.
* …behålla elektronik i minst sju år.
* …göra minst ett miljösmart val för att påverka systemet, som att välja förnybar el och placera sparpengar hållbart.
* …inte äga något motorfordon om vi inte behöver det. Är det en nödvändighet ska det behållas så länge som möjligt.
* …äta i huvudsak vegetarisk kost och motverka svinn så gott det går.

Summan av forskningskardemumman är dock ändå att politiker och näringsliv fortfarande har det största ansvaret i klimatarbetet, MEN att vi som individer och samhället kan göra enorm skillnad. OM vi alla faktiskt förhåller oss till ovan punkter skulle det kunna bidra med en fjärdedel av den minskning av klimatutsläpp som krävs om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader. Men det krävs att vi börjar NU.

Är ni med?

Kaer är ett onlinemagasin som vill uppmuntra till mer genomtänkta vardagsval. Att göra skillnad behöver inte vara svårt – tillsammans skapar vi förändring!