Vad är cirkulärt mode?

Visst har du hört termen cirkulärt mode men vad betyder det egentligen? Det är faktiskt ganska självklart – vi reder ut begreppet!

Uttrycket cirkulärt mode dyker upp ofta och i många olika sammanhang nu för tiden. Termen ger såklart en vag känsla av innebörden av begreppet men vad betyder det egentligen?  Enkelt beskrivet handlar det om att ett klädesplagg, en accessoar eller ett par skor är designade och tillverkade med intentionen att de ska fungera länge och kanske till och med i flera led av konsumenter för att sedan kunna återföras på ett så bra, säkert och enkelt sätt som möjligt till biosfären.

Den grundläggande tanken är att hela design- och framställningsprocessen har både social, etisk och miljömässig hållbarhet i fokus. En mer cirkulär process gör det enklare att minska vår negativa klimatpåverkan och istället låta oss vända på cykeln till att vi faktiskt bidrar till en klimatneutral påverkan – detta är möjligt men det kommer enbart att fungera om vi alla hjälps åt!

Som konsument är det inte helt enkelt att förstå eller ta reda på tillräckligt mycket information om en produkt för att själv kunna ta ställning till om varan håller måttet och/eller har en tillräckligt bra standard för att räknas som cirkulär. Vad man kan göra är att ställa krav på de företag som producerar och man kan eftersöka den här typen av produkter – ökar efterfrågan väcks producenters intresse alltid snabbt. En del saker kan man enkelt ta med i sin egen beräkning som till exempel har varan ett andrahands värde, hur lång är den estimerade livstiden och kan jag återvinna den? Men för de allra flesta parametrar gäller det att företagen har en lösning  – och visst hade det varit en väldigt god känsla om man verkligen visste att produkten man köper i princip kan leva hur länge som helst och i slutändan så går det enkelt att återvinna den? En vinst för både människor och miljö, eller hur?! 

Vad innebär en cirkulär modecykel?

DESIGN: Hur användbar är produkten? Hur länge kommer den att hålla? Har den ett andra hands värde? Vad kan man göra med den när man tröttnat? När man skapar plagget är det viktigt att ha alla steg i kedjan i åtanke. 

MATERIAL: Är de hållbara? Ekologiska? Återvunna? Håller de för ändamålet? Hur är de framtagna? Här är det viktigt att välja material med minsta möjliga miljöpåverkan. Det är också avgörande att ha återvinningen i åtanke – rena material återvinns till exempel enklare. 

PRODUKTION: Hur producerar man produkten med miljö och hållbarhet i fokus? Här är det viktigt att välja/påverka fabriker som använder sig av förnybara energikällor. Användandet av fossila bränsle inom industrin är en stor miljöbov. Hur tar man hänsyn till mänskliga, sociala och etiska rättigheter för alla i produktionsledet? Hur ser produktionsprocessen ut? Är den cykeln intakt utan onödigt spill? Detta är oftast det svåraste ledet att påverka och kontrollera men det är här vi kan skapa störst skillnad för både människor och miljö om vi gör rätt val. 

TRANSPORT: Hur hållbara är våra transporter? Hur sliter vi på miljön på minsta möjliga sätt? Kan vi välja fabriker som ligger närmre? Här är det också viktigt att satsa på transporter drivna av förnybara energikällor. 

LIVSTID: Vad händer när plagget/accessoaren varit med ett tag? Kan man enkelt laga det? Kanske göra om det? Kommer det ha ett andra hands värde? Kan konsumenten hyra ut, byta bort eller sälja det vidare? Hur hjälper vi konsumenten i denna processen?

ÅTERVINNING: Kan produkten återvinnas på ett relativt okomplicerat sätt? Hur kan vi hjälpa kunden att återvinna plagget? 

Kaer är ett onlinemagasin som vill uppmuntra till mer genomtänkta vardagsval. Att göra skillnad behöver inte vara svårt – tillsammans skapar vi förändring!