WE KAER: Kristoffer Granath

Foto: David Möller

Namn: Kristoffer Granath

Yrke: Fotograf

Aktuell: Med den omskrivna utställningen Erosion, skapad i samarbete med SMHI. I dagarna släpps även boken Erosion – en konstfotobok som vuxit fram ur dokumentationen av klimatförändringarna längs södra Sveriges kuster. Erosion visas tillsammans med ytterligare fem av Kristoffers dokumentära utställningar på  Arbetarnas museum i Norrköping.

Köp boken: www.kristoffergranath.se

Hej Kristoffer! Sälj in Erosion på 50 ord – varför ska man läsa boken?

– Det här är en bok som berör. Den belyser en av vår tids mest komplicerade frågor: Klimatförändring. Projektet som började i utställningsform presenterar tankeväckande bilder tillsammans med forskning på ett nytt sätt. Boken beskrivs bäst som ett tidsdokument i form av fotografi och text för att på ett förenklat och tydligt sätt ta sig an en komplex frågeställning.

Hur blev det just problematiken med erosion du fastnade för?

– Jag ville hitta ett sätt att konkretisera klimatförändringarna och den omställning vi står inför. Med starka bilder och personliga historier ville jag göra ett abstrakt begrepp mer konkret. Att det blev just kring temat erosion beror nog allra mest på att jag fascineras av försvinnandet. Över tid försvinner och förändras allt – både när det kommer till natur och människor.

Varför behövs boken?

– Det är viktigt att vi alla tar del av hur ett förändrat klimat faktiskt kommer att påverka oss. Boken finns för att väcka tankar och känslor kring frågan ur ett mer konstnärligt och kulturellt perspektiv. Jag vill också visa hur viktigt det är med samarbeten. Ingen kan lösa dessa frågor på egen hand utan här krävs det att helt nya synergier uppstår för att vi ska komma någonstans. Hela projektet bygger på samarbeten som inte tidigare gjorts. Här samverkar både myndigheter, länsstyrelser, företag och kulturliv för att på ett brett och effektivt sätt kommunicera kring problematiken.

Vad är den viktigaste insikten du själv tar med dig från arbetet med Erosion?

– Det låter mörkt – men en av mina starkaste insikter är hur mycket det faktiskt är ekonomiska krafter som styr och hur svårt det är att få till synergier i samhället som tillsammans vill verka för förändring.

Men det finns väl ljusglimtar med?

– Absolut! Jag har träffat så många dedikerade och engagerade människor och företag som dagligen arbetar med att förbättra och förändra för både människor djurrike och natur. Vad de behöver är mer hjälp för att storskaligt nå ut med idéer och engagemang.

Efter både böcker och utställning… har du något nytt drömprojekt på gång?

– Jag har lite olika spännande saker och tankar. En sak jag verkligen ser fram mot är att ägna mer tid åt att göra böcker med fokus på att skapa eftertanke kring intressanta och viktiga frågor.

Om du får drömma fritt – vem vill du allra helst ska få ett ex av boken?

– För mig finns det inte bara en person jag önskar ska ta del av det här. Problematiken rör oss alla och därför passar boken allt från kompetenta klimatspecialister till nyfödda. Och kanske allra helst till alla där i mellan.

”Att det blev just kring temat erosion beror nog allra mest på att jag fascineras av försvinnandet. Över tid försvinner och förändras allt – både när det kommer till natur och människor.”

Kaer är ett onlinemagasin som vill uppmuntra till mer genomtänkta vardagsval. Att göra skillnad behöver inte vara svårt – tillsammans skapar vi förändring!